Τὸ σκάκι τ’ οὐρανοῦ

Ποιήματα της Συλλογής

Τὰ γάντια τῆς νύχτας

Μέδουσα ἢ οἱ λέξεις

Οἱ κόγχες τῶν ματιῶν

Τὸ σκάκι τ’ οὐρανοῦ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

 

Εκδόσεις Μελάνι, Σκουφά 71, Αθήνα 106 80, τηλ. (210) 3641638