Οἱ λέξεις καὶ τὸ φῶς

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μία ἐξαιρετικὰ καλαίσθητη ἔκδοση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ, πραγματικά, ἕναν μοναδικὸ συνδυασμὸ φωτογραφίας καὶ ποίησης, ποιητικοῦ βιβλίου καὶ φωτογραφικοῦ λευκώματος, δηλαδὴ ἀποτελεῖ —ὅπως δηλώνει καὶ ὁ τίτλος του— ἕναν μοναδικὸ συνδυασμὸ τῶν λέξεων μὲ τὸ φῶς. Περιλαμβάνει ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ φωτογραφιῶν ἀπὸ σχεδὸν ὅλους τοὺς ὑγρότοπους τῆς Ἑλλάδας: Ἀπὸ τὸν Καλαμᾶ, τὸν Ἀξιό, τὸν Γαλλικό, τὸν Ἀλιάκμονα, ἀπὸ τὴν Κερκίνη, τὸν Νέστο καὶ τὸν Ἔβρο, μέχρι τὴν Στροφυλιά, τὴν Νέα Κίο καὶ τὴν Γιάλοβα, καὶ ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ καὶ τὸ Μεσολόγγι, μέχρι τὴν Καλλονὴ τῆς Λέσβου. Οἱ φωτογραφίες αὐτὲς τοῦ Δημήτρη Λαμπρέλλη, συνδυάζονται μὲ ποιήματα τοῦ ἴδιου ὡς ποιητῆ: ποιήματα ἐπιλεγμένα, μέσα ἀπὸ τὴν συνολική του ποιητικὴ παραγωγή, μὲ βάση τὴν θεματική τους: ὅλα τους ἀναφέρονται σὲ πουλιὰ – σύμβολα συναισθημάτων καὶ βιωμάτων, σὲ πουλιὰ – σύμβολα ἀφηγήσεων τῆς μνήμης καὶ τῶν ὀνείρων.

Δημήτρης Λαμπρέλλης, Φωτογραφίες και ποιήματα (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ὑδροπλάνο, 2022), 180 σελίδες.