Οικο-φωτογραφία

Ο όρος «οικο-φωτογραφία» χρησιμοποιείται ως τίτλος του λευκώματος αυτού για να ονομάσει το είδος της φωτογραφίας στο οποίο ανήκουν οι φωτογραφίες του. Πρόκειται για φωτογραφίες πουλιών από πολλούς ελληνικούς υγροβιότοπους. Οι φωτογραφίες αυτές απευθύνονται στις αισθήσεις, πρωταρχικά στο βλέμμα, φέρνοντας μαζί τους για αυτό το τελευταίο δύο προσκλήσεις. Με την πρώτη, το προσκαλούν να εγκαταλείψει για λίγο την καθημερινή εμπειρία της πόλης που όταν δεν το κάνει να αδιαφορεί, το κουράζει ή ακόμη συχνά το γεμίζει οργή ή αηδία από τις εικόνες της. Με τη δεύτερη, το προσκαλούν να ανακαλύψει, ή να θυμηθεί, ότι υπάρχει ακόμη, προς το παρόν τουλάχιστον, εκείνη η πλευρά της φύσης και του περιβάλλοντος που δεν την μόλυνε ή δεν την εξαφάνισε η καταστροφή· και αυτή την άλλη πλευρά της ελληνικής φύσης και του περιβάλλοντος, οι φωτογραφίες του λευκώματος αυτού προσκαλούν το βλέμμα του θεατή τους να την αγαπήσει