Η ΑΝΕΜΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΙΛΙΓΓΟΣ

 Εκδόσεις Νέας Πορείας, Θεσσαλονίκη 1982

                 

Ποιήματα της Συλλογής  

Το χιόνι

Η φωτογραφία  

Η μαγική σκάλα