Η αμφισβήτηση της αξίας κατάργησης της διαφοράς. Εισαγωγή σε μία ρητορική της

Εκδόσεις Ινστιτούτου του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2005.  

 

Το κείμενο αυτό είναι κατ αρχήν και κατά κύριο λόγο η Εισαγωγή στη ρητορική αμφισβήτησης της αξίας κατάργησης της διαφοράς, η οποία μάλιστα διαβεβαιωτικά προαναγγέλει ότι ο αγορητής της ρητορικής αυτής δεν θα είναι ο φιλοσοφικός λόγος ως προασπιστής της διαφοράς, αλλά η ίδια η φρίκη. Το ίδιο αυτό κείμενο συνοδεύει στη συνέχεια τη συγκεκριμένη Εισαγωγή με δύο παραδείγματα ανάμεσα ασφαλώς σε απειράριθμα άλλα της ρητορικής αυτής: τη μικρή αναλυτική και τη μικρή συστηματική της φρίκης, μέσα από τα οποία αναδύεται και ομιλεί χωρίς καταγγελτικές ή υπερασπιστικές διαμεσολαβήσεις η φρίκη της κατάργησης της διαφοράς και μόνον αυτή.

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα, τηλ. 2103615156