Οπτικοακουστικό Υλικό από τις Διαλέξεις και τις Παρουσιάσεις του Δ. Λαμπρέλλη

Ποιητική Συλλογή: Η Μυστική Αποβάθρα - 31/10/2005Ποιητική Συλλογή: Η Μυστική Αποβάθρα - 31/10/2005 Φιλοσοφία της μάσκας στον Νίτσε - 5/3/2013Φιλοσοφία της μάσκας στον Νίτσε - 5/3/2013 Foucault:Τρέλα, σεξουαλικότητα και βιοεξουσία-1/4/2014Foucault:Τρέλα, σεξουαλικότητα και βιοεξουσία-1/4/2014 Φιλοσοφική Σειρά Φιλοσοφική Σειρά "δια-ΛΟΓΟΣ/Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη" - 6/5/2014 Marcuse: Λόγος για το μονοδιάστατο άνθρωπο - 03-10/03/2015Marcuse: Λόγος για το μονοδιάστατο άνθρωπο - 03-10/03/2015 Συνέντευξη- Συνέντευξη-"Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι"-TV100-20/11/2015